بیست و ششمین نمایشگاه زیبایی و تندرستی

6 الی 8 اسفند ماه 1399 از ساعت 10 تا 8 شب در برج میلاد تهران

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا

نگاهی به نمایشگاه های بعدی