نمایش دادن همه 7 نتیجه

شانه سر تونی اند گای مدل 06969

25,000 تومان
ضد الکتریسیته ساکن دم فلزی 5 شاخه با کیفیت قابلیت نگهداری از دسته های زیاد مو
اطلاعات بیشتر

شانه سر تونی اند گای مدل 6700

25,000 تومان
ضد الکتریسیته ساکن مقاومت زیاد در مقابل فشار و حرارت قابلیت نگهداری از دسته های زیاد مو مناسب برای تقسیم مو، اصلاح و شنیون
اطلاعات بیشتر

شانه سر تونی اند گای مدل 06926

25,000 تومان
ضد الکتریسیته ساکن مقاومت زیاد در مقابل فشار و حرارت قابلیت نگهداری از دسته های زیاد مو مناسب برای تقسیم مو، اصلاح و شنیون
اطلاعات بیشتر

شانه سر تونی اند گای مدل 0812

25,000 تومان
ضد الکتریسیته ساکن مقاومت زیاد در مقابل فشار و حرارت قابلیت نگهداری از دسته های زیاد مو مناسب برای تقسیم مو، اصلاح و شنیون

شانه سر تونی اند گای مدل 6600

25,000 تومان
ضد الکتریسیته ساکن مقاومت زیاد در مقابل فشار و حرارت قابلیت نگهداری از دسته های زیاد مو مناسب برای تقسیم مو، اصلاح و شنیون
اطلاعات بیشتر

شانه سر تونی اند گای مدل 6413

25,000 تومان
ضد الکتریسیته ساکن مقاومت زیاد در مقابل فشار و حرارت قابلیت نگهداری از دسته های زیاد مو مناسب برای تقسیم مو، اصلاح و شنیون

شانه سر تونی اند گای مدل 8615

25,000 تومان
ضد الکتریسیته ساکن مقاومت زیاد در مقابل فشار و حرارت قابلیت نگهداری از دسته های زیاد مو مناسب برای تقسیم مو، اصلاح و شنیون